Tag: การค้าเสรี

  • เอฟทีเอ

    ไทยพร้อมคุย ตุรกีเพื่อเร่งปิดดีลเอฟทีเอ

    ในเดือนสิงหาคมนี้ไทยได้มีการเตรียมตัวเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเจรจาตกลงการค้าเสรีเอฟทีเอ ระหว่างไทย/ตุรกี เป็นครั้งที่ 6 โดยจะมีการพูดคุยถึงเรื่องของการเปิดตลาดสินค้าและลดภาษีศุลกากรและเรื่องราวต่าง ๆ …