เอฟทีเอ

ในเดือนสิงหาคมนี้ไทยได้มีการเตรียมตัวเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเจรจาตกลงการค้าเสรีเอฟทีเอ ระหว่างไทย/ตุรกี เป็นครั้งที่ 6 โดยจะมีการพูดคุยถึงเรื่องของการเปิดตลาดสินค้าและลดภาษีศุลกากรและเรื่องราวต่าง ๆ ที่ยังคงค้างในรอบที่แล้วด้วย เช่น มาตรการเยียวยาทางการค้า โดยสำหรับเรื่องทั้งหมดที่ได้มีการตั้งเป้าว่าจะให้สำเร็จภายในปี 2020 นี้

ทางด้านของ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้มีการออกมาเผยว่า ประเทศไทยจะได้ร่วมเป็นเจ้าภาพการประชุมเจรจาตกลงการค้าเสรีเอฟทีเอ ในวันที่ 26-28 ส.ค. 2562 ที่ในการประชุมครั้งนี้จะได้มีการพูดคุยเจรจาเกี่ยวกับการเปิดตลาดรวมไปถึงเรื่องของการยกเลิกภาษีศุลกากรและยังปรึกษาหารือเพื่อหาข้อสรุปเรื่องต่าง ๆ ที่ยังคงค้างในรอบก่อน

โดยกล่าวต่อไปว่าไทยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดทำเอฟทีเอของไทย/ตุรกี เพราะถือได้ว่าตุรกีนั้นเป็นตลาดศักยภาพของไทยที่มีนักท่องเที่ยวกว่า 40 ล้านคนและมองไปถึงว่าไทยจะใช้เป็นประตูสู่ 3 ทวีป ดังนี้ เอเชีย / ยุโรป /แอฟริกา ซึ่งเชื่อว่าในการประชุมครั้งนี้จะสามารถช่วยผลักดันให้มูลค่าระหว่างไทยและตุรกีขยายตัวไปได้มากทีเดียว โดยสินค้าที่ไทยได้ตั้งเป้าเอาไว้ที่คาดการณ์เอาไว้ว่าจะได้รับประโยชน์จากเอฟเอที คือ เคมีภัณฑ์อินทรีย์ พลาสติก ยาง เป็นต้น ปัจจุบันนี้ถือได้ว่าตุรกีนั้นเป็นคู่ค้าที่อยู่ในอันดับที่ 36 ของไทยในตลาดโลกไปแล้ว

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *