ข่าวการเมืองตุรกี

นับว่าตุรกี เป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในเรื่องของการค้าระหว่างประเทศและการเมืองที่ สาธารณรัฐตุรกีได้มีความเปลี่ยนแปลงของตุรกีที่นับว่าเป็นสิ่งที่เราต้องมีการจับตามองยิ่งเรื่องของความเสื่อมของพรรคความยุติธรรมและการพัฒนาที่มี ประธานาธิบดี เรเซป ตอยยิบ เออร์โดกัน เป็นประธานและในหลาย ๆ ประเทศได้มีการวิเคราะห์กันออกมาว่า

“อำนาจของนายเออร์โดกัน ยังคงมั่นคงและแข็งแรงแต่ผมว่า ตั้งแต่ต้นพ.ศ. 2562 เป็นต้นมานี้ พรรคของเออร์โด กันเริ่มจะไม่ได้รับความนิยมที่ดูได้จากการเมืองระดับชาติของตุรกีที่ได้จากการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีที่ขณะนี้พรรคความยุติธรรมฯเสียตำแหน่งผู้นำท้องถิ่นตามเมืองใหญ่ไปหลายแห่งไม่ว่ากรุงอังการา เมืองอิซเมียร์และเมืองอันตัลยา

วันที่ 23 มิถุนายน 2562  ในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีของนครอิสตันบลูทางพรรคของนายเออร์โดกันก็พ่ายแพ้ไปอีก  นครอิสตันบลูเรียกได้ว่าเป็นฐานคะแนนเสียงที่แข็งแกร่งของพรรคความยุติธรรมฯและไม่เคยมีใครคาดคิดมาก่อนเลยว่า พรรครัฐบาลจะพ่ายแพ้ในนครที่พรรคตัวเองเป็นผู้ครองอำนาจมายาวนานแล้ว  เรื่องของการเมืองท้องถิ่นของนครอิสตัลบูลทำให้เรามองเห็นภาพการเมืองระดับประเทศเนื่องจากอิสตัยบูลจัดว่าเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจขอบประเทศตุรกีที่หากว่าคิดออกมาเป็นสัดส่วนก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสามของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

ทางด้านเออร์กันซึ่งเป็นผู้ที่เปลี่ยนตุรกีจากรัฐโลกวิสัยที่แยกศาสนาออกจากการเมืองเปลี่ยนมาเป็นประเทศที่อิงความเป็นอนุรักษ์นิยมแบบสมัยจักรวรรดิออตโตมันซึ่งมีนโยบายเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม เออร์โดกันสามารถชนะการเลือกตั้งติดต่อกันถึง 3 สมัยด้วยกันตั้งแต่ 2546-2557 และยังได้รับเลือกเป็นประธานธิบดีที่ชนะเป็นสมัยที่ 2 ในการเลือกตั้งด้วย 2561

พรรคความยุติธรรม ที่ถือได้ว่าเป็นพรรคการเมืองอิสลามอนุรักษ์นิยมที่ได้ก่อตั้งขึ้นมาในปี 2544 ด้วยมีแกนนำคนสำคัญของพรรคที่มีนายอับดุลลาห์ กูลเป็นประธานาธิบดีคนที่ 11 ของตุรกีและทางด้านของนายเออร์โดกันที่พรรคนี้ชนะก็เพราะว่าไปรวบรวมฐานเสียงสนับสนุนจากประชาชนคนเคร่งศาสนาที่จะเป็นจำพวกที่อยู่ตามต่างจังหวัดที่เคยสนับสนุนประธานาธิบดีโอซาลจากพรรคมาตุภูมิและประธานาธิบดีเดมิเรลจากพรรคทรูแพธและเมื่อทั้งสองพรรคการเมืองได้ล่มมลายลงไปทำให้ประชาชนในต่างจังหวัดก็ได้มีการหันมาให้การสนับสนุนพรรคความยุติธรรมฯ  จากแต่เดิมต่างชาติจะมีความขยาดกับการลงทุนในตุรกีที่จะกลัวที่จะไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทของตุรกีและทางตุรกีก็เคยมีเงินเฟ้อ ที่ผลิตธนบัตรออกมาที่มีหน่วยเป็นล้านลีรา

การเมืองตุรกี

รวมไปถึงเรื่องของการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ก็ยังหาความโปร่งใสไม่ได้แต่เนื่องด้วยความที่อยากจะเป็นสมาชิกสหภาพยุคโรปจึงทำให้ตุรกีก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายให้โปร่งใสมากขึ้น  จากเดิมบริษัทตุรกีได้ผูกขาดงานหลาย ๆ อย่างแต่เมื่อจะเข้ายุโรปก็ต้องทำการยกเลิกการผูกขาดความโปร่งใสที่มีให้มากยิ่งขึ้นด้วย  จึงทำให้ตุรกีดูดเม็ดเงินจากการลงทุนต่างประเทศที่พุ่งสูงขึ้นกว่าเดิมจากหลายพันล้านดอลล่าร์มาเป็นแสนล้านดอลล่าร์สหรัฐต่อปีและโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการลงทุนที่มาจากประเทศในสหภาพยุโรป

ต่อมาทางพรรคยุติธรรมฯของเออร์โดกันก็ยิ่งได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากยิ่งขึ้นเนื่องด้วยทางพรรคสามารถทำให้คนในต่างจังหวัดทุ่มเทกับความศรัทธาในศาสนาอิสลามได้อย่างเต็มทีและทางด้านของรัฐบาลเออร์โดกันก็มีการปรับเปลี่ยนพัฒนาระบบการเคหะและการสาธารณสุขให้ดีมากยิ่งขึ้นที่จะสังเกตุกันได้ว่าจากสลัมแต่ตอนนี้แถวนั้นได้กลายมาเป็นตึก อาคารในโครงการที่พักอาศัยเพื่อสังคมและทางรัฐบาลเออร์โดกันก็ยังมีการทุ่มทุนสร้างสุเหร่า 9,000 แห่งและยังเพิ่มงบประมาณของกระทรวงศาสนาขึ้นมาอีกเป็นหลายพันล้านดอลล่าร์สหรัฐฯต่อปีอีกด้วยจึงไม่มีใครคาดคิดว่าพรรคความยุติธรรมฯและความนิยมของเออร์โดกันจะเสื่อมความนิยมลงไปถึงเพียงนี้

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *